موسسه علمی پژوهشی شادی
موسسه علمی پژوهشی شادی

موسسه علمی پژوهشی شادی

اخذ گواهی پذیرش مقاله

پذیرش مقاله و اخذ گواهی

گواهی پذیرش مقاله به منزله اعلام چاپ مقاله در مجله هدف مد نظر می باشد.به نوعی نشان دهنده خروجی کاری مطلوب نویسنده می باشد که تمامی پارامتر هایی که یک مقاله خوب باید دارا باشد را دارد.

پذیرش هر مقاله دارای روند خاص خود است که باید تحقیقات و مطالعات انجام شده، از معیارهای لازم جهت انتشار برخوردار بوده و در پروسه ارزیابی یا داوری به تایید سردبیر، تحریریه و هیئت داوران رسیده باشند، مجوز نشر را دریافت خواهند کرد.

هر مقاله پس از آنکه مورد پذیرش قرار گرفته شود یک گواهی به آن تعلق می گیرد که دارای یک اعتباری برای نویسنده مربوطه می باشد که به معنی عملکرد خوب نویسنده در جامعه ی علمی و پژوهشی می باشد.

تیم حرفه ایی ما, دارای فرآیندی می باشد که با انجام مرحله به مرحله اقدامات صحیح منجر به دریافت تضمینی گواهی برای شما پژوهشگران عزیز می شود.

گواهی هایی که تیم ما ارائه می دهد به شرح زیر است:

گواهی کنفرانس های داخلی(ملی)

گواهی کنفرانس های بین المللی

گواهی مجلات بین المللی

گواهی مجلات داخلی

مدت زمان پذیرش مقاله

دریافت گواهی پذیرش توسط موسسه علمی پژوهشی شادی نهایتا 20 روز  زمان خواهد برد. دریافت گواهی پذیرش مقاله علمی پژوهشی به معنای دریافت نامه اکسپت از نشریه مورد نظر می باشد. وقتی دانشجو مقاله خود را برای یک نشریه ارسال می کند، سردبیر نشریه مقاله دانشجو را به صورت کلی بررسی کرده و در صورت مطابقت حیطه مقاله با حیطه نشریه آن را در اختیار داوران قرار می دهد تا مقاله  را با دقت بیشتر بررسی و ارزیابی کنند.

اخذ گواهی زود هنگام

لازم به ذکر است برای پژوهشگرانی  که نیاز به جمع آوری رزومه  و ارائه آن در شرایط خاصی مانند مصاحبه دکتری و غیره دارند در برخی از کنفرانس ها صرف نظر از ملی یا بین المللی بودن آنها امکان اخذ گواهی زود هنگام (کمتر از 20 روز) وجود دارد.

نمونه کار های مرتبط

اخذ گواهش پذیرش مقاله

اخذ گواهش پذیرش مقاله ISI

اخذ گواهی پذیرش مقاله