موسسه علمی پژوهشی شادی
موسسه علمی پژوهشی شادی

موسسه علمی پژوهشی شادی

Investigating the relationship between mass building in housing development and entrepreneurial business(case study: Pardisan settlement of Qom)

عنوان

Investigating the relationship between mass building in housing development and entrepreneurial business(case study: Pardisan settlement of Qom)

کنفرانس
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری

پوستر

چکیده

The purpose of this research is to investigate the relationship between massification in housing development and entrepreneurial business. From the point of view of the purpose of this research, it is an applied research and from the point of view of how to collect and analyze the data, it is descriptive-survey type. The statistical population of the research includes ۲۰۰ experts and specialists in the field of housing in Pardisan town of Qom city, of which ۱۲۷ people were selected based on simple random stratified sampling using Morgan’s table. The data collection tool was a questionnaire with a five-point Likert scale and the model analysis was done with the structural equation modeling method and PLS software. The findings of this research indicate the existence of a positive and significant effect of mass housing on entrepreneurial business

کلمات کلیدی

Mass production ، housing development ، entrepreneurship ، business

مطالب مرتبط

multi – criteria decision in the collaborative economy 

عنوان multi – criteria decision in the collaborative economy کنفرانس پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه پوستر چکیده …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

ارزیابی و مداخله مبنی بر شواهد برای اختلال نافرمانی مخالف و اختلال سلوک در روانشناسی مدرسه

عنوان ارزیابی و مداخله مبنی بر شواهد برای اختلال نافرمانی مخالف و اختلال سلوک در روانشناسی مدرسه کنفرانس سومین کنفرانس …

2 دقیقه مطالعه مشاهده

صنایع دستی و کسب و کار خانگی در ایران (مطالعات اجتماعی)

عنوان صنایع دستی و کسب و کار خانگی در ایران (مطالعات اجتماعی) همایش کنفرانس بین المللی علوم انسانی و اجتماعی …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *