موسسه علمی پژوهشی شادی
موسسه علمی پژوهشی شادی

موسسه علمی پژوهشی شادی

آرشیو بایگانی‌های طراحی سایت - موسسه علمی پژوهشی شادی

Investigating the relationship between mass building in housing development and entrepreneurial business(case study: Pardisan settlement of Qom)

عنوان Investigating the relationship between mass building in housing development and entrepreneurial business(case study: Pardisan settlement of Qom) کنفرانسکنفرانس بین …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

multi – criteria decision in the collaborative economy 

عنوان multi – criteria decision in the collaborative economy کنفرانس پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه پوستر چکیده …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

ارزیابی و مداخله مبنی بر شواهد برای اختلال نافرمانی مخالف و اختلال سلوک در روانشناسی مدرسه

عنوان ارزیابی و مداخله مبنی بر شواهد برای اختلال نافرمانی مخالف و اختلال سلوک در روانشناسی مدرسه کنفرانس سومین کنفرانس …

2 دقیقه مطالعه مشاهده

صنایع دستی و کسب و کار خانگی در ایران (مطالعات اجتماعی)

عنوان صنایع دستی و کسب و کار خانگی در ایران (مطالعات اجتماعی) همایش کنفرانس بین المللی علوم انسانی و اجتماعی …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

فرهنگ عمومی (مطالعه ی موردی نگرش به فعالیت های اجتماعی زنان استانکردستان ،شهرستان سقز)

عنوان مقاله فرهنگ عمومی (مطالعه ی موردی نگرش به فعالیت های اجتماعی زنان استانکردستان ،شهرستان سقز) همایش کنفرانس بین المللی …

2 دقیقه مطالعه مشاهده

ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی در میزان رضایتمندی شهروندان

عنوان مقاله ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی در میزان رضایتمندی شهروندان کنفرانس نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

بهترین زمان یادگیری زبان دوم

عنوان مقاله: بهترین زمان یادگیری زبان دوم همایش: هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل چکیده کودکان زبان …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

متد های کسب و کار در متاورس

عنوان مقاله: متد های کسب و کار در متاورس همایش: پنجمین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار های …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده