موسسه علمی پژوهشی شادی
موسسه علمی پژوهشی شادی

موسسه علمی پژوهشی شادی

صفحه ارایی کتاب

صفحه ارایی کتاب چیست؟

صفحه آرایی کتاب یک مرحله قبل از چاپ کتاب می باشد. زمانی که محتوای کتاب شما جمع آوری شده, ویراستاری انجام شده است در مرحله آخر شما باید صفحه آرایی کتابتان را انجام دهید.

آرایش صفحات کتاب هنر استفاده صحیح از فونت, فاصله خطوط, اندازه کلمه ها, فاصله کلمات از حاشه, فاصله کلمات از یکدیگر , طراحی گرافیکی صفحات کتاب و بکار گیری صحیح عکس ها, انتخاب رنگ مناسب برای چاپ و طراحی و… می باشد. بطور کلی هدف از این عمل زیبا سازی ظاهر و متن کتاب می باشد که زمانی که کتاب شما چاپ شد, برای خوانندگان جلب توجه می کند.

افزایش سرعت انتقال مفهوم

صفحه آرایی هر اثر بازتاب دهنده موضوع کتاب

نقش زیبایی آفرینی و بصری

افزایش جذابیت کتاب

فضاهای مثبت و منفی در صفحه آرایی شامل متن و تصویر که فضای مثبت صفحه هستند و حاشیه‌های اطراف متن و فضای بین نوشتار و تصاویر فضای منفی صفحه را پدید می‌آورند.

 چینش این دو فضا می‌تواند ترکیب بندی مناسبی را به وجود بیاورد. از کنار هم قرار گرفتن کلمات یک سطر به وجود می‌آید و از کنار هم قرار گرفتن سطرها زیر یکدیگر ستون به وجود می‌آید

تعیین فاصله بین خطوط، حاشیه‌ها و فضای بین کلمات

استفاده از ابزارهای طراحی مانند

شکل‌دهی

تغییر اندازه

ترتیب دادن المان‌های صفحه

موسسه علمی پژوهشی شادی

تلاش موسسه علمی پژوهشی شادی با مدیریت دکتر شادی ایروانی بر این است که جایگاه ویژه‌ی علم و دانش خود را در دنیای امروزی مشخص کنید و آن را به هدفی دست‌ یافتنی تبدیل کنید. برای تحقق این هدف ما از ترکیب خلاقیت، تخصص و هنر استفاده می‌کنیم تا سریع‌ترین و بهینه‌ترین راهکارهای ممکن را به شما ارائه دهیم.