موسسه علمی پژوهشی شادی
موسسه علمی پژوهشی شادی

موسسه علمی پژوهشی شادی

صنایع دستی و کسب و کار خانگی در ایران (مطالعات اجتماعی)

عنوان

صنایع دستی و کسب و کار خانگی در ایران (مطالعات اجتماعی)

همایش

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و اجتماعی و سبک زندگی

چکیده

ین پژوهش با عنوان صنایع دستی و کسب و کار خانگی مروری است بر تاثیر صنایع دستی و مشاغل
خانگی برای رسیدن به ایجاد و تثبیت اشتغال از طریق توسعه کسب و کارهای خانگی و صنایع دستی و
همچنین توسعه کسب و کارهای خانگی و صنایع دستی در بستر زنجیره ارزش مربوطه و اتصال پایدار به
بازار. روش مطالعه توصیفی و اسنادی است که به بررسی جنبه ی اقتصادی و اجتماعی ، مشکالت وموانع،
هدایت آن توسط ارگانهای ذی ربط دولتی برای رسیدن به هدف اصلی که رسیدن به بازار و زنجیره ی
ارزش آن و دسترسی به بازار جهانی پایدار است. در دنیای امروز صنایع دستی هم از نظر ایجاد اشتغال
پایدار و هم از حیث گردش اقتصادی و مباحث مربوط به گفتمان سازی و تبلیغات فرهنگی، مورد توجه
بسیاری از کشورها است استمرار این فعالیتها و حرکت به سوی توسعه پایدار کسب و کار در این
حوزهها، به مطالعات تخصصی و پژوهش از ضرورت این تحقیق به شمار می رود. مباحث اصلی را به
پیشنهادات و راهکارهای اساسی و تحلیل و توصیف آن اختصاص داده ایم و در بخش نتیجه گیری به اهم
یافته های این پژوهش اشاره ی مستقیم نموده ایم.

کلمات کلیدی

صنایع دستی، مشاغل خانگی، کسب، کار، توسعه

مطالب مرتبط

Investigating the relationship between mass building in housing development and entrepreneurial business(case study: Pardisan settlement of Qom)

عنوان Investigating the relationship between mass building in housing development and entrepreneurial business(case study: Pardisan settlement of Qom) کنفرانسکنفرانس بین …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

multi – criteria decision in the collaborative economy 

عنوان multi – criteria decision in the collaborative economy کنفرانس پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه پوستر چکیده …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

ارزیابی و مداخله مبنی بر شواهد برای اختلال نافرمانی مخالف و اختلال سلوک در روانشناسی مدرسه

عنوان ارزیابی و مداخله مبنی بر شواهد برای اختلال نافرمانی مخالف و اختلال سلوک در روانشناسی مدرسه کنفرانس سومین کنفرانس …

2 دقیقه مطالعه مشاهده

1 نظر ارسال شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *