موسسه علمی پژوهشی شادی
موسسه علمی پژوهشی شادی

موسسه علمی پژوهشی شادی

بهترین زمان یادگیری زبان دوم

عنوان مقاله:

بهترین زمان یادگیری زبان دوم

همایش:

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

چکیده

کودکان زبان دوم را بهتر و سریع تر از بزرگساالن یاد میگیرند، اما تعیین این موضوع که این توانایی چه زمانی کاهش
مییابد، در این مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد. در یادگیری زبان در تمامی سنین ممکن است با چالش هایی مواجه شویم که در این مقاله به ارائه راه حل هایی برای گشایش این چالش ها پرداخته ایم. همچنین با ارائه نتیجه تحقیقی که بر روی 1700 دانش آموز دبستانی انجام شده است میتوان نتیجه گرفت بهترین سن برای یادگیری زبان دوم یازده سال می باشد. بررسی اتصاالت سیناپسی عصبی در کودکان یک ماهه الی دوازده و نتیجه مطالعات MIT نیز, این شواهد را تثبیت کرده است.

کلمات کلیدی

زبان انگلیسی, یادگیری, سن

مطالب مرتبط

Investigating the relationship between mass building in housing development and entrepreneurial business(case study: Pardisan settlement of Qom)

عنوان Investigating the relationship between mass building in housing development and entrepreneurial business(case study: Pardisan settlement of Qom) کنفرانسکنفرانس بین …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

multi – criteria decision in the collaborative economy 

عنوان multi – criteria decision in the collaborative economy کنفرانس پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه پوستر چکیده …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

ارزیابی و مداخله مبنی بر شواهد برای اختلال نافرمانی مخالف و اختلال سلوک در روانشناسی مدرسه

عنوان ارزیابی و مداخله مبنی بر شواهد برای اختلال نافرمانی مخالف و اختلال سلوک در روانشناسی مدرسه کنفرانس سومین کنفرانس …

2 دقیقه مطالعه مشاهده

2 نظر ارسال شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *