موسسه علمی پژوهشی شادی
موسسه علمی پژوهشی شادی

موسسه علمی پژوهشی شادی

ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی در میزان رضایتمندی شهروندان

عنوان مقاله

ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی در میزان رضایتمندی شهروندان

کنفرانس

نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

چکیده

برنامه ریزی شهری خوب باید نیازهای بسیار متفاوتی را برآورده کند. ارتقای کیفیت فضای عمومی می تواند به افزایش رضایت مندی شهروندان از شهر و محل زندگی خود منجر شود..این مقاله با هدف بهبود فضاهای عمومی که رابطه ی مستقیمی با افزایش رضایتمدی شهروندان دارد تدوین شده است. با بررسی پیشینه ی تحقیق های انجام شده در این زمینه لزوم ارائه ی راهکار های جدید برای ارتقاء رضایتمندی شهروندان از جمله طراحی بهینه ساختمان ها, بازنگری در برنامه ریزی جامعه و… مطرح گردیده است.

کلمات کلیدی

بهبود فضاهای عمومی, افزایش رضایتمدی شهروندان, بهبود برنامه ریزی شهری

مطالب مرتبط

Investigating the relationship between mass building in housing development and entrepreneurial business(case study: Pardisan settlement of Qom)

عنوان Investigating the relationship between mass building in housing development and entrepreneurial business(case study: Pardisan settlement of Qom) کنفرانسکنفرانس بین …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

multi – criteria decision in the collaborative economy 

عنوان multi – criteria decision in the collaborative economy کنفرانس پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه پوستر چکیده …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

ارزیابی و مداخله مبنی بر شواهد برای اختلال نافرمانی مخالف و اختلال سلوک در روانشناسی مدرسه

عنوان ارزیابی و مداخله مبنی بر شواهد برای اختلال نافرمانی مخالف و اختلال سلوک در روانشناسی مدرسه کنفرانس سومین کنفرانس …

2 دقیقه مطالعه مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *